Välkommen


Välkommen till Kraft 3•21

Den ekonomiska föreningen Kraft 3•21 jobbar för att barn med störd språkutveckling skall få samma chans som alla andra i livet. Detta är vår webplats.