Film om goda exempel på inkludering i skolan

Vi har gjort en pilotfilm om en pojke med inlärningssvårigheter som går inkluderad i en vanlig skola. Göteborgs Universitet har sett filmen och är intresserad av att vara med i detta arbete, de anser att en sådan film mycket väl skulle kunna tas in både i grundlärarutbildningen och i speciallärarutbildningen.