Om oss

Vilka är vi?

Vi är 3 mammor som sedan 2008 har en ekonomisk förening där vårt syfte är att jobba med frågor som rör barn i behov av särskilt stöd.

Anna-Lena har många års erfarenhet som projektledare bl.a. på Akzo Nobel och Nouryon. Handledare i Karstadmodellen.

Annika har 20 års erfarenhet från att jobba som projektledare först inom konsultverksamheten och senare på AstraZeneca. Handledare i Karlstadmodellen.

Mia jobbar med dokumentär och utbildningsfilmer och har en bakgrund inom TV i både England och Sverige.

Vad vill vi åstadkomma?

I den bästa av världar är alla människor lika mycket värda, alla har samma möjligheter och ges samma chanser att ta plats och komma till tals.

Vår värld är inte sådan för hos oss finns det många människor som lever begränsade liv på grund av hinder inom dem själva eller i sin miljö som stört dem i sin språkutveckling. Just språk och kommunikation är det som gör en människa delaktig i samhället. Blir utvecklingen av detta störd eller hämmad blir den drabbade ofta lämnad utanför gemenskapen.

I Kraft 3-21 jobbar vi för att barn och vuxna med inlärningssvårigheter får chans att bli en naturlig del av samhället och kunna känna sig delaktiga precis som alla andra.

Hur vill vi åstadkomma detta?

Vi producerar informations- och utbildningsfilmer, föreläser, m.m. till förmån för barn i behov av särskilt stöd. För att informera/utbilda inte bara barnen utan de viktiga vuxna kring barnen (förskole- och skolpersonal, habiliteringspersonal, föräldrar, m.fl.).

Det är avgörande för barnen att dessa viktiga vuxna har den kunskap och kompetens som kan hjälpa dem att nå så långt som möjligt för att få ett gott liv.

I vårt arbete samarbetar vi med etablerade organisationer som FUB, Svenska Downföreningen, Föreningen för Autism, Habiliteringen , m.fl. vilka också jobbar för att stödja familjer och personal som har barn i behov av särskilt stöd.