Verksamhet

Vad har vi gjort?

  • Sommarläger i språkutveckling med familjer från hela Sverige med barn i åldrarna 3-5 år.
  • Film om Karlstadmodellen och sommarlägret.
  • Skolkonferens för föräldrar i Göteborg på temat ”Information inför skolstarten”.
  • Samarbete med FUB om en skrivelse till Göteborgs Kommunstyrelse angående behovet av skolinformation till föräldrar.
  • Filmat goda exempel på inkludering i skola, skapat en trailer och pratat med flera universitet.
  • Fortbildningsdag för skolsköterskor i Göteborg.
  • Föreläsning om nya skollagen 2011 med Annika Nyström Karlsson. Se en kort intervjuvideo här.